Sterre

O donkere sterrenag
met jou sterreprag

Van heelwat sterre
van so verre
of van naby
bring vir my

Met jou sterrereën
‘n kleine sterrereën

En vra die maan
om hier te staan
op ‘n mooie plek
dan straal ek

Vir soveel jaar
alleen vir haar

Standaard

My reis

My beste digter
ver van hier
vandag reis ek
met veel plesier

Op ‘n blad
deur taal of dialek
na ‘n vir my
heel besondere plek

Want ek reis
deur elke sin
van jou gedagte
jou gedigte in

‘n Wonderlike wêreld
wat ek geniet
omdat elk woord
klink soos ‘n lied

Dankbaar vir jou woorde
uit jou pen
omdat ek hierdeur
jou beter leer ken

Standaard

31 Desember 2019

Die laaste dag
van die jaar
nog heel ewe
dan is 2019 klaar

Koester mooie momente
wat daar was gewees

Op hierdie dag
met laaste nag
niemand wat weet
wat daarin 2020 wag

Maar ons maak
van 2020 ‘n fees

Standaard