Haar briewe 2

Ek wag
hier in Nederland
op briewe
van haar want

Haar briewe
bly vir my
‘n fees
om te kry

Hulle vertel
van haar bestaan
so ver
van my vandaan

Want elke
brief aan my
bring haar
vir ewig naby

Advertisements
Standaard