My taal

My mooie taal
is iets besonders
dit het ‘n alfabet
met 26 wonders

26 Kleine letters
met die taak
om vir my
woorde te maak

Hierdie woorde in ‘n ry
elk met sy eie klankkleur
skep ‘n nuwe wêreld
met wat hierin gebeur

My taal se woordeskat
my waardevolste besit
as ek sonder was
bly hierdie papier wit

Standaard