Vir altyd

Die dae gaan verby
tog sal dit altyd vir my
Donderdag 25 September
halftien in die oggend bly

Haar onverwagse afskeid
tog is sy hier nog altyd
want daar hang in my hoof
nog iets van haar aanwesigheid

Want ek hou haar vas
met gedagtes en herinneringe
wat almal eens was

So belewe ek elk lewensfragment
wat ons almal gedoen het
elke dag opnuut as ‘n mooie rolprent

Standaard

Oom se doringboom

In die tuin van my oom
staan al baie jare
‘n hoë doringboom
met ‘n kroon van blare

My oom sê al lyk dit stil
wanneer jy goed luister
en werklik wil
dan hoor jy dit fluister

My liewe kind
in my hoë doringboom
lispel die wind
dit fluister jou droom

Nou versamel ek as kind
die blare van sy doringboom
omdat ek dink ek vind
hierin my kinderdroom

Standaard

Slegs ‘n gedagte

In die strate van my gedagtes
is daar heelwat weë
tog hoef ek jou daar nie te soek nie
want orals kom ek jou teë

Voor my en agter my
maar selfs van opsy
waar ek ook kyk
orals daar is jy

Daar bestaan geen tyd
of afstand nie wat ek moet gaan
want jy’s slegs
my gedagte wat sy weg wil baan

Standaard